Tovenarij, het boze oog en afgunst:
Feiten of fabels?

Tovenarij, het boze oog en afgunst zijn allemaal zaken die door de Islamitische Wetgeving worden bevestigd. De moslim is daarom verplicht om hierin te geloven. Het wegzetten van deze zaken als fabels is dan ook enorm gevaarlijk en tast het geloof van een persoon aan.

Hoe werkt het?

Tovenarij

Tovenarij is in de praktijk een daad die men verricht om zodoende nader tot de duivels te geraken. Het wordt tevens onderwezen door de duivels in ruil voor het begaan van ongeloof. Tovenarij kan daarom van groot invloed zijn op het hart, lichaam en geest van een persoon. Dit alles kan uiteindelijk leiden tot ziekte, scheiding tussen echtgenoten of zelfs de dood. Tovenarij is dan ook een vorm van ongeloof. Het bewijs hiervoor zijn de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“…en Soelaymaan was niet ongelovig, maar de satans waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij (Sihr) en wat was neergezonden te Babel aan de twee Engelen Haaroet en Maaroet. En geen van beiden gaven onderricht, zonder dat zij zeiden: “Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig…”

(Soerat al-Baqarah: 102)

Het boze oog

Ook is het mogelijk dat men getroffen wordt door het boze oog. De Profeet (vrede zij met hem) zegt hierover: "Het boze oog is waar. En als er iets zou bestaan dat de Voorbeschikking voor zou zijn, dan was dat wel het boze oog."

(Moeslim)

Ibn ul-Qayyim beschrijft het boze oog als volgt: "Het begint dat een persoon iets bevalt. Daarna blijft het slechte van zijn ziel bij deze zaak. Door het constant kijken naar de persoon die datgene heeft waarop hij jaloers is, richt hij zijn kwaadaardigheid naar hem. Een persoon kan het boze oog geven aan zichzelf, maar ook zonder intentie hiervoor aan een ander. Dit omdat het een onderdeel is van zijn natuur."

(Zaad ul-Ma'aad; boekdeel 4, blz. 167)

Afgunst

Verwoestende jaloezie, oftewel afgunst, betekent dat je wenst dat een gunst die Allah een ander heeft gegeven van hem wordt weggenomen. Allah heeft de Profeet (vrede zij met hem) bevolen om toevlucht te zoeken bij Hem van het kwaad van de afgunstige wanneer hij afgunstig is. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Ik zoek toevlucht bij de Heer van de morgenstond. Tegen het kwaad dat Hij heeft geschapen. En tegen het kwaad van de duisternis (d.w.z. van de nacht), wanneer deze aanbreekt. En tegen het kwaad van de vrouwen die op knopen spuwen (d.w.z. tegen het kwaad van de tovenaressen die op knopen blazen). En tegen het kwaad van de afgunstige, wanneer deze afgunstig is.”

(Soerat al-Falaq)

Bescherming en genezing

Het verrichten van Roeqya biedt bescherming tegen tovenarij, het boze oog en afgunst. Tevens dient dit als genezing. Hierbij is het belangrijk dat deze vorm van Roeqya aan drie voorwaarden voldoet:

Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Verder dient men in geval van het boze oog op te passen dat hij de ander bewust of onbewust met het boze oog treft. Ziet men iets bij de ander wat hem bevalt, dan dient hij te zeggen: “Maa shaa’ Allaah, laa Qoewwata illaa billaah.” (Wat Allah wilt. Er is geen macht, behalve met Allah.)

Hoe vernietig je (gevonden) Sihr?

Bij het aantreffen van Sihr is het belangrijk dat men deze vernietigt. Dit doe je op de volgende wijze:

Roeqya bij jezelf doen

Roqya Sheikh doesarie
Roqya Sheikh alghamedie
Soerah al-Baqarah
Ochtendgedenkingen
Avondgedenkingen

Heb je nog vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? al-Yaqeen staat je graag te woord